Dostupnosť Výmera Cena vrátane DPH pozemku
Rodinný dom č. 1 - Dom B voľný 601 m2 164 900 Eur
Rodinný dom č. 2 - Dom B rezervovaný 592 m2 164 900 Eur
Rodinný dom č. 3 - Dom B voľný 598 m2 164 900 Eur
Rodinný dom č. 4 - Dom B voľný 711 m2  
Rodinný dom č. 5 - Dom B voľný 843 m2  
Rodinný dom č. 6 - Dom B voľný 955 m2  
Rodinný dom č. 7 - Dom A voľný 612 m  
Rodinný dom č. 8 - Dom A voľný 663 m2  
Rodinný dom č. 9 - Dom A voľný 629 m2